Космическите пътувания на Догоните – Видео

Космическите пътувания на Догоните – Видео

През  1931 г., група френски учени антрополози, водена от Marcel Griaule и Germaine Dieterlen  провела изследване на обичаите и вярванията на хората от племето Догони, африканци живеещи в Западен Судан (съвременна Република Мали).

Догони

Резултатът от тридесет годишната работа е монографията на Догонската митология “Бледа лисица”, която удиви светът, първата от поредицата, която е публикувана в Париж през 1965. Три години по-късно, известният английски астроном U.R.Dreyk обърща внимание на точното познаване на Догоните на параметрите на звездата Сириус.

Догони

Догоните нямат свой собствен писмен език. В техните космологични митове, разделят на небесните тела върху планети, звезди и сателитите. Звездите са наречени “Толо” ,планета – “Толо гонозе” (звезди, които се движат), а сателитите се наричат “Толо тоназе” (звезди, които описват кръгове).

Догони

Точността и верността на тези знания е невероятна, особено като се има в предвид, че говорим за хора, които водят примитивен начин на живот. При Догоните изучаването на древните митове е позволено само на свещеници “olubaru”, членове на тайна част от обществото им “общество на маските”, които знаят древен език ” език да общуваш с бялата риба” (“Еизикът на Сириус”) … В обикновените си  разговори догоните говорят на езика “дого со” – езика на Догоните.

Догони

мали

мали

Догоните считат Сириус за тройна звезда, състояща се от главната звезда, “сиги Толо ” и “звезди” “по Толо “и” эмме йа толо “. Поразително точно знаят за периода на завъртане в кръг на една обиколка около главната звезда – 50 земни години (съвременни данни: 49.9 години за обиколка). Освен това, в техните древни митове се съдържа информация, че звездата “по Толо” е малка по размер, но с огромно тегло и плътност.

“Тя е най-малката и най-тежката от всички звезди и се състои от метал наричан “Саголу”, който е по-блестящо от желязо и тежи толкова, че всички земни същества взети заедно, не биха били в състояние да повдигнат и частица от него. На други места митът пояснява, че “Саголу частицата” има размер на зърно от просо и тежи  около 35 тона.

Благодарение на методите на съвременната наука е установено, че Сириус е всъщност двойна звезда. Това, което невъоръженото око възприема като една звезда, всъщност е двойна звездна система, състояща се от бяла главна звезда от спектрален тип A1V, наречена “Сириус А“, и бледо бяло джудже компаньон от спектрален тип DA2,наречено “Сириус Б”., плътността на които може да достигне до 50 тона на кубичен сантиметър .

Ето и малко информация за Догоните според Друнвало Мелхизедек

“Виждате ли, в земите на догоните има пещера, която навлиза дълбоко навътре в планината, и в нея се намират скални рисунки на повече от 700 години. Един специален човек, почитан от племето като свят, седи пред входа на пещерата и я пази. През целия си живот той прави само това. Другите го хранят и се грижат за него, но никой не може да го докосва или да го доближава твърде много. Когато умре, мястото му се заема от друг свят
човек. В тази пещера има удивителни рисунки и определена информация. Ще ви разкажа две неща от тази информация – и това е само една малка част от нея. Най-напред да погледнем най-ярката звезда в небето (видима величина 1,4), Сириус, която сега се нарича Сириус А. Ако погледнете пояса на Орион, там има три звезди, разположени на една линия; продължете линията надолу и наляво и ще видите много ярка звезда – това е Сириус А. Ако продължите линията нагоре и надясно, на два пъти по-голямо разстояние, ще видите Плеядите. Информацията в пещерата на догоните много точно посочва още една звезда, която се върти около Сириус. Догоните разполагат с конкретни данни за нея. Те казват, че тя е много, много стара и твърде малка, че е направена от нещо, което те наричат „най-тежкото вещество във Вселената” (което не е съвсем точно, макар че е много близко до истината). Те казват също, че малката звезда обикаля около Сириус „за около 50 години”. Това вече е доста подробна информация. Астрономите откриват съществуването на Сириус Б – бялото джудже – през 1862 г., а едва преди 15-20 г. успяха да потвърдят втората информация. Както ще видим по-нататък, звездите много приличат на хората. Те са живи, притежават собствена личност и много качества, подобни на нашите. От гледна точка на науката те имат своите стадии на развитие. Започват като водородни слънца, каквото е нашето, където два водородни атома при ядрен синтез образуват хелий. Този процес създава целия живот и цялата светлина на тази планета. Когато звездата остарее, започва друг процес на ядрен синтез – хелиев – при който три атома хелий се съединяват и образуват въглерод. Този процес на растеж преминава през различни стадии, докато не измине целия път нагоре през периодичната таблица на елементите – до определено ниво, на което настъпва краят на живота на звездата. Доколкото знаем, в последния етап от съществуването си звездата има две възможности. Според новите данни за пулсарите и магнетарите съществуват и други възможности. Първо, звездата може да избухне и да стане свръхнова – огромен водороден облак, който се превръща в утроба за раждането на стотици нови звезди-бебета. Второ, тя може бързо да се раздуе и да се превърне в нещо, наречено червен гигант, т. е. ще стане огромна експлозия, която ще унищожи всичките й планети – ще ги изгори и ще разруши цялата система, след това ще остане дълго време в това разширено състояние. После ще започне бавно да се свива и ще се превърне в малка стара звезда, наречена бяло джудже. Учените откриха, че около Сириус наистина обикаля бяло джудже, което съвпада с казаното от догоните. След това решиха да проверят теглото му, за да се убедят дали наистина това е „най- тежкото вещество във Вселената”. Преди около 20 години беше пресметнато, че то тежи около 2000 фунта (ок. 907 кг) на куб. инч (ок. 16,4 куб. см). Това с пълно право може да се нарече тежка материя, но днес науката знае, че тези изчисленията са твърде занижени. Според най-новите данни теглото му е приблизително 1,5 милиона тона на куб. инч! Като оставим настрана черните дупки, то май наистина е най-тежкото вещество във Вселената. Това означава, че ако имаме 1 куб. инч от бялото джудже, наричано днес Сириус Б, то ще тежи 1,5 милиона тона, така че ще пробие всичко по пътя си. То ще проникне надолу до центъра на Земята и дълго време ще се колебае нагоре-надолу в земното ядро, докато накрая поради триенето не се спре в самия му център. Освен това, когато учените изчислили орбитата на Сириус Б около по-големия Сириус А, се оказало, че тя отговаря на 50,1 година. Това вече не би могло да бъде съвпадение! Данните са твърде близки и твърде достоверни. Как обаче това примитивно племе би могло да притежава такава подробна информация за една звезда, чиито параметри можеха да бъдат изчислени едва през XX век? Но това е само част от информацията. Догоните знаят също и за всички други планети от нашата Слънчева система, включително Нептун, Плутон и Уран, които бяха открити сравнително наскоро. Те знаят как точно изглеждат тези планети, ако се приближаваме към тях от космоса, което също бе открито съвсем неотдавна. Освен това, те знаят за белите и червените кръвни телца и имат всевъзможни познания върху физиологията на човешкото тяло, които също бяха получени наскоро. И всичко това в едно „примитивно” племе!

Sirius
Разбира се, при тях беше изпратен екип от учени, за да разбере откъде знаят всичко това. Е, тук учените допуснаха голяма грешка, защото след като веднъж са признали, че догоните наистина разполагат с въпросната информация, те би трябвало да приемат и начина, по който е била получена. Когато ги попитали: „Откъде знаете това?”, догоните им казали, че го знаят от рисунките в онази пещера. На тези рисунки е изобразена летяща чиния – тя изглежда съвсем познато – която се спуска от небето и се приземява на три крака. По-нататък
рисунките показват съществата от чинията, които изкопават голяма дупка в земята, пълнят я с вода, скачат от кораба във водата и се приближават до брега. Тези същества много приличат на делфини; те може би наистина са били делфини, но не знаем това със сигурност. След това те започнали да общуват с догоните. Описали им откъде идват и им дали цялата тази информация. Ето какво разказали догоните. Учените направо зяпнали от изненада. Накрая казали: „Нее, това не сме го чули!” Понеже то никак не съвпадало с онова, което си мислили, че знаят, те взели, че скрили информацията някъде дълбоко в тайните кътчета на паметта си. Повечето хора, включително и учените, просто не знаят какво да правят с подобни факти. Съществува твърде много информация, с която не знаем какво да правим. Когато не открием начин да я свържем с онова, което смятаме, че вече ни е ясно, ние просто я натикваме някъде надълбоко – защото, представете си, ако я запазим, теориите ни няма да работят. Ето още нещо, което знаели догоните. На стената на пещерата имало една малка рисунка , но учените не знаели що за чудо е това… докато компютрите не изчислили орбитите на Сириус А и Сириус Б. Гледано от Земята, тази схема в пещерата на догоните напълно съвпада със схемата на въртене на Сириус Б около Сириус А – за определен период от време, който се оказал от 1912 до 1990 г. Делфините или които и да са били тези същества, поне преди 700 години са дали на догоните схема, която се отнася до нашето настояще!
Докато в живота ми се случваха онези неща, аз открих, че както 1912 г., така и 1990 г. са много важни. Фактически, периодът между тези две години е може би най-важният в цялата история на Земята. По-нататък ще говорим повече за това, но с две думи: през 1912 г. започват експериментите с пътуване във времето, както и експериментите между извънземните Сиви и хората (ще обясня това по-късно). А 1990 г. е първата година, в която бе завършена Решетката на духовното издигане на нашата планета. И много други събития се случиха през това време. Фактът, че пещерните рисунки на догоните посочват точно този период, определено трябва да се разглежда като пророчество.” – текстът е от Друнвало Мелхизедек – ДРЕВНАТА ТАЙНА на ЦВЕТЕТО НА ЖИВОТА Том 1

Sirius

Любопитен факт по темата на митове за догоните има изследователят В.В.Рубцов. Той обръща внимание на факта, че името на Бога Tishtrya, олицетворяваща за древните иранци изгревът на Сириус идва от индоевропейско наименование и  означава,  “три звезди” .

Според Догонската митология, когато звездата “по Толо” (Sirius B), която има по мнението на свещениците издължена орбита е близо до звездата, “Толо сиги” (Sirius A) –  започва да свети по-ярко.

Преди няколко години, астроном А.В.Архипов , за да се провери това твърдение прави сравнение на измерванията на яркостта на звездата за половин век. Ученият прави заключение, че Сириус наистина блести в диапазони и на интервали от 50 години, т.е. с орбитален период от Сириус-Б около Сириус A.

Освен това, когато се сравняват тези вариации с промени в разстоянието между двете звезди показва пълно правотата на догоните – колкото по-близо до главната звезда е спътника, толкова по-светла е тя!

Догоните също така са знаели, че Сатурн е заобиколен от “постоянен пръстен”, докато Юпитер има четири големи спътници, открити от Галилео през 1610 с помощта на телескоп.

Астрономическите познания на свещениците на догоните, пазителите на свещения “езика на Сириус” ( “бяла риба”), може би се дължат на факта, че техните предци в древни времена са били преселени на тази планета  “по Толо”, т.е. от Сириус Б.

Според други твърдения те са имали контакт с високо развита цивилизация обитаваща Сириус.

догони

Съдържащите се в догонската митология твърдение, че “през първата година от живота на хората по света, идва от звездата Сирирус”,  която се разширява бързо като пред  взривяване, а след това бавно се свива за 240 години”. предполага се, че причината за междузвездното емиграция от (Сириус B) е бил заплашен от звездна експлозия, която може би е причината догоните да са пристигнали на нова планета …

Вавилонската, египетски, гръцки и римски източници сочат, че Сириус е светло синьо-бяла звезда в съзвездието Голямо куче, в древни времена изглеждала по различно отколкото днес. Във Вавилон е назоваван Шуккуду – “червено-гореща мед,” Птолемей в неговата  „Алмагест“ (II век от н.е.) описва  Сирирус като  червена звезда, римският философ Луций Сенека преди около две хиляди години, казва: “Зачервяването на звезда куче (т.е. Сириус) прави Марс – по-мек… “

Въпреки това, вече в X век от н.е., Персийския астроном Ал-Суфи описва Сирирус, като синьо и бяло, както е и до днес. Съвременните учени признават възможността за промяна, които се появяват,  за нищожен на период космически мащаб 700-800 години …

Ако прибавим към това експлозията на Сириус настъпила “през първата година от живота на хората по света”, да е датата на преместването на догоните “по Толо” може да е времето между II и X век …

догони

През 1975 г., астроном от Марсилия  Ерик Гуера публикува книга със заглавие “Есе за догонската космогония: Номмо ковчег”, което предполага, че “тази крива представлява траекторията на междузвезден полет …”

догони

Трябва да се отбележи, че догонските митовете за дълбокия Космос до голяма степен съответстват на съвременните научни възгледи. Например, догоните знаят, че нашата галактика, видима от Земята, която наричаме “Млечен път”, е “Спирален звезден свят” и вярват, че такива “спирални звездни светове”  има “безкрайно много” във Вселената.

догони

Според догоните, Вселената е населена от различни живи същества.

Строго погледнато, догонските  митове разказват не за един, а за няколко “пътешествия в Космоса”, първият от които прави  човек на име Уау, който в своят трети “звезден полет” пада на Земята, където  се трансформира в “бялата лисица” – Yurugu.

В древните митове и рисунки на догоните е описан и  космическият “Номмо ковчег”, който се спуска от “Сиги тало” предци на догоните , заедно с всички необходими неща за живота на Земята. “Ковчега на Номмо” жрецът- “олубару” го изобразяват, като кошница “легенче”, напомнящ на пресечен конус, чийто връх на летящ кораб еет е квадрат, а на дъното – кръг. На стените на  конуса се намират стълбите, където са държани хора, животни, растения и т.н.

“Ковчегът на близнаците Номмо” се е приземил след осем години на “потреперване” в небето, “повишаване на въздушното завихряне и облак от прах.”

догони

Първите излезнали от ковчега са близнаците Номмо, и след това всички други същества.

Като място на кацане догонските свещеници определят езерото Debo в Западен Судан, което се пълни с вода по време на наводнението на река Нигер. На остров в езерото има камък с изображение на “близнаците Номмо”, летящи  сред звездите.

От особен интерес са тайните догонски текстове от космогония и митове … “В началото беше Амма, Бог под формата на кръгла топка, които бяха в нищото … Освен това, не е имало нищо …”

Основният елемент в света на догоните е частица “по”, имащ формата на малка зърно от просо. Същата форма има и “Амма”. Това семе “по” е частица, която излъчва материя под въздействието на звук и светлина, но  остава незабележима и нечувана.” От зърното “по” Амма е построена цялата вселена, но  “външния свят” – започна да се върти около оста си …

догони

Догоните твърдят: “Чрез Въртящите се танци, Амма сътворил всички спирални звездни светове на Вселената.”

Ерик Герера отбелязва, че образът на “въртяща се спирала вихър “Амма”” може да се прилага както към атома с електронен облак около ядрото, така и към всяка спирална галактика …

догони

Тук е уместно да спомененм най-съкровените тайни догонските митове:

“Според догоните  заключената около себе си енергия съхранява думата до тогава, до когато Амма реши да каже тази дума, за да го разберат  всички същества. Както може да се превърне в страшна сила на вятъра, но за това не бива да се говори …”

догони

Ерик Герера смята, че мита показва пряко възможността за превръщане на материята в енергия, изчислена по формулата E = MC2, от Алберт Айнщайн отворила врати в началото на XX век.

Източник: http://earth-chronicles.ru/news/2016-10-05-96797; https://bg.wikipedia.org; Друнвало Мелхизедек – ДРЕВНАТА ТАЙНА на ЦВЕТЕТО НА ЖИВОТА Том 1; youtube.com

Крис сервиз

Крис сервиз

 

Loading

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Facebook User Timeline

Close
National CPR association