Топенето на леда в Гренландия може да повиши нивото на световния океан с 7 метра

Топенето на леда в Гренландия може да повиши нивото на световния океан с 7 метра

grenlandia-2016-08-09

Гренландския лед е с площ, сравнима с площта на Иран. Макар че температурата на повърхността на леда е отрицателната, в неговата вътрешност ситуация може да бъде съвсем различна.

Излизащата топлина от земята постепенно топи леда, което може да видим на следната картина. Някои части на ледът с солидна ледена база, а другите са обилно наводнени.

grenlandia-2016-08-09-1

На тази картина е показано разпределението на тези участъци.  Червеният цвят обозначава топящите се ледове, а синият местата където няма още промени.

Картата е създадена на база основа с компютърно моделиране от спътникови снимки. Оценката на целия Гренландски лед е  2,85 милиона куб.метра лед, ако той се разтопи нивото на световния океан ще се повиши с 7 метра!

 

Информация от :

http://earth-chronicles.ru/news/2016-08-08-94894

Loading

Facebook User Timeline

Close
National CPR association